Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Sektörün Kamudan Daha Fazla Pay Alması Gerekiyor

2017 Yılının İlk Yedi Ayında Makine Sektöründe İhracattan Kaynaklanan Yüzde 5 Civarında Bir Büyüme Gerçekleşti. Sektörün İhracatında da Yaklaşık Yüzde 5’lık Bir Artış Yaşandı. Sektörümüz Yıllık 14 Milyar Dolar Civarında İhracat, 28 Milyar Dolara Yakın da İthalat Gerçekleştiriyor. İthal Edilen 28 Milyar Dolarlık Makinenin Yüzde 70’ı Türkiye’de Üretildiği Halde İthal Ediliyor.

SEKTÖRÜN KAMUDAN DAHA FAZLA PAY ALMASI GEREKİYOR

Makine sektöründe Türkiye’nin en büyük pazarı Avrupa ülkeleri. Makinelerimizin ihracattaki kilogram değeri altı dolar seviyesinde. Almanya’da bu rakam 40 doların üzerinde. Bizim bu rakamı 20 dolara yükseltmemiz gerekiyor. Bir makinenin daha yüksek katma değerli olabilmesi için elektronik ve yazılım sektörlerinin de gelişmiş olması şart. Ancak Türkiye’de bu sektörler henüz istenilen seviyede değil. Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp yüksek gelirli ülke seviyesine getirmemiz gerekiyor. Dünyada son 60 yılda bunu başarabilen sadece iki ülke var; Güney Kore ve Tayvan. Üçüncü bir ülke sayamıyoruz. Ama alt gelir düzeyinden orta gelir düzeyine gelen onlarca ülke mevcut. Dolayısıyla orta gelir seviyesinde kalmak giderek daha riskli hale geliyor. Çünkü aşağıdan diğerleri de geliyor. Güney Kore ve Tayvan, endüstriyel ana stratejilerini yazılım ve elektronik üzerine kurgulamış. Teknolojinizi ancak devlet olarak o alana yoğun bir ilgi gösterip belli bir strateji doğrultusunda hareket ederek geliştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin insan kaynağınızla da doğru orantılı. Ar-Ge için gökten para yağdırsanız da eğer o nitelikte insan kaynağınız yoksa hiç bir şey ifade etmez. Bizim nitelikli insan kaynağı konusunda çok ciddi problemlerimiz var ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor.

İHALE ŞARTNAMELERİ YERLİ MAKİNE LEHİNE DÜZENLENMELİ

Sektörümüz yıllık 14 milyar dolar civarında ihracat, 28 milyar dolara yakın da ithalat gerçekleştiriyor. İthal edilen 28 milyar dolarlık makinenin yüzde 70’i Türkiye’de üretildiği halde ithal ediliyor. Bu durumun bir kaç sebebi var. “Yabancı yaparsa iyi yapar!” anlayışı bizde hala yerleşik. Türk makinelerinin fiyatları Avrupalılara göre daha ucuz olsa da kötü ürünlerle karşılaşanların bu durumu, daha sonraki yerli makine tercihlerini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca Türkiye’de üretilmeyen teknolojik makineler var. Sektörün en büyük problemlerinden bir diğeri de, çok küçük işletmelerden oluşması. Büyüyen firmalar mevcut olsa da bunların sayısı bir hayli az. Çünkü büyümek oldukça zor bir iş. Şu anlamda da zor; bir konuda bir makineyi Almanya’da üreten dört firma varken Türkiye’de üreten 74 firma var ve bu 74 firma Almanya’daki bir firma kadar bile üretim gerçekleştiremiyor. Çünkü bu firmalar mühendisliğe ve organizasyona yatırım yapamıyor. Kamu sektörü artık bütün dünyadaki en büyük alıcılardan birisi. Bütün dünya ülkeleri kamunun alımlarından pay alabilmek için stratejiler hazırlıyor. Çin’in kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri, kamu alımlarını stratejisinin bir parçası haline getirmesi. Bizde de kamu ihalelerinde yerli ürünün yüzde 15 pahalı bile olsa alınması hususunda bir düzenleme yapıldı. Yerli makineler yabancı muadillerine göre çok pahalı değil. Dolayısıyla bizim imal ettiğimiz makineler onlarla rekabet edebiliyor. Buradaki sorun ihale şartnamelerinin ithal ürünlere göre hazırlanmış olması. 50 yıldır buna göre şartnameler hazırlanıyor. Kamunun ihale şartnamelerini yenilemesi gerekiyor. Bizler bu noktadaki taleplerimizi kamuya ilettik ve söz konusu durumla ilgili çalışmalar yapıldığını öğrendik. Kamu yöneticileri de mevcut durumun değişmesi gerektiğini biliyor.

 

 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org