Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Makine Sanayisi Firma Ölçeği Ve Yeni Kobi Tanımının Getirdikleri

“KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 24 HAZİRAN 2018 TARİHLİ VE 30458 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BUNA GÖRE KOBİ TANIMI İÇİN YILLIK NET SATIŞ HÂSILATI VEYA MALİ BİLANÇOSUNDAN HERHANGİ BİRİNİ İFADE EDEN ÜST LİMİT 40 MİLYON TL’DEN 125 MİLYON TL’YE ÇIKARILDI.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılı itibarıyla makine imalatıyla iştigal eden 13 bin 371 firma bulunuyor. Söz konusu firmaların 2/3’ü altı ilde faaliyet gösteriyor. İstanbul, firmaların yüzde 26’sı olan 3 bin 520 firmaya ev sahipliği yaparken, Ankara’da 1452, Konya’da 1132, İzmir’de 1074, Bursa’da 665 ve Kocaeli’de ise 431 firma mevcut. Buna karşın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kayıtlarına göre 28 NACE Makine İmalat 40 oranına sahip. İstanbul toplam makine ihracatının yüzde 40’ını yaparken, Ankara yüzde 16’lık payla ikinci sırada bulunuyor. Buna karşılık, makine ihracatında Bursa yüzde 10, İzmir yüzde 9, Kocaeli yüzde 6 ve Konya yüzde 5 paya sahip.

Verilerden de anlaşılacağı üzere makine sanayisinde firma ölçeğinin büyütülmesi ihtiyacı bulunuyor. Bunun için kayıt dışını engelleyen etkin piyasa gözetimi ve denetiminin yanı sıra firma işbirliği ve birleşmelerine imkân sağlayan destek mekanizmaları da önem arz ediyor. Bununla birlikte, büyük işletme sınıfında olup dünya arenasında yer alan ve üretiminin önemli bölümünü ihraç eden makine firmalarının da uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yönelik destek ve teşviklere ihtiyaçları bulunuyor. Türkiye’de sanayiye yönelik desteklerin önemli bir bölümü KOSGEB tarafından sağlanıyor. Ancak bu desteklerden yararlanılabilmesi için işletmelerin KOBİ tanımında yer alması gerekiyor. Toplam çalışan sayısının 250’in altında olmasının yanı sıra yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin de belirlenmiş olan değerin altında olması gerekiyor. Bu çerçevede “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOBİ tanımı için yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi birini ifade eden üst limit 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı. Aynı zamanda mikro işletme sınırı 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye ve küçük işletme sınırı ise 8 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltildi. Ayrıca, Yönetmeliğin 15’inci maddesinde yer alan “İşletme verilerinin bulunması” ile ilgili başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri hususunda da değişikliğe gidildi. Böylelikle, yüksek katma değer üreten ve bilançosu bakımından büyük işletme olarak tanımlanan veya kurumsal yapısı nedeniyle değerlendirilmeye alınamayan çok sayıda makine sanayisi işletmesinin KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesinin önü açıldı.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org