13. MAKFED Genel Sekreterler Toplantısı SAHA İstanbul’da yapıldı.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 13. Genel Sekreterler Toplantısı MAKFED üyesi SAHA İstanbul’un Teknopark İstanbul’da yerleşik merkezinde 7 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Ev sahibi SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş’in sunumu ile başlayan toplantı MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın yönetiminde sürdürüldü. Toplantı ardından Teknopark İstanbul’da incelemeler bulunurken bazı firmalar ziyaret edildi.

SAHA İstanbul - Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Kuzey Marmara Bölgesinde üretim yapan yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurtdışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org