Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplandı.

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, 22 Ocak 2019 günü TOBB Merkez Binası’nda Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu Başkanlığında toplandı. Aşağıdaki gündemde devam eden toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu adına Üye Mehmet Büyüksimitçi de hazır bulunurken, DMO Genel Müdürü ve Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı gündem dahilinde faaliyetleri ve makine sanayine etkisine değindi.

  • Önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve Gündeme ilave edilmesi önerilen konular
  • “Makine Dış Ticaretinde 2018 Neticeleri”
  • “Makine İmalat Sanayii Temel Göstergelerindeki Gelişmeler ve 2019 Öngörüleri”
  • “Kamu Alımlarında DMO’nin Rolü, Tekno-katalog ve Makine Sektörü Uygulamaları”
  • Kamu İhale Kanunu yerli malı destek uygulamalarında güçlükler (KİK 63. Madde c ve d bentleri),
  • Mevzuat Komitesi gündemindeki sorunların takdimi ve çözüm önerileri
  • Şura hazırlıkları, sektörün en öncelikli 5 sorunu hakkında görüşme
  • Meclis üyelerinde güncelleme ihtiyacı üzerine görüşme
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org