Türkiye-Tayvan Makine Sanayi İşbirliği…

MAKFED, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ile TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry ve TTA Taiwan Turnkey Project Assosiation arasında 4 Mart 2019 tarihinde Tayvan’da ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Dünyanın en büyük üçüncü takım tezgahları fuarı olan ve 4-9 Mart 2019’da Taipei’de düzenlenen TİMTOS-2019 esnasında, MAKFED adına Genel Sekreter Zühtü Bakır ile TAMI, Taiwan Association of Machinery Industry Başkanı Mr. Wang ve TTA, Taiwan Turnkey Project Association Başkanı Mr. Hsieh ile işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Tayvan, özellikle önde olduğu takım tezgahı alanında dünyanın 5 büyük ülkesi arasında yer alırken Türkiye, Çin ve ABD’nin arkasında üçüncü pazarları konumunda. Bununla birlikte elektronik ve IT alanlarında teknolojik gelişmişlik düzeyine bakıldığında iki ülkenin kazan-kazan ilkesinde makine sanayinde işbirliğine açık alanların olduğundan hareketle, Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü Mr. Jang-Hwa Leu ziyaret edilerek Smart Manufacturing Promotion Office faaliyetleri çerçevesinde sanayinin dijitalleşmesi sürecinde olası işbirliği alanları değerlendirildi.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org