Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Toplantısı yapıldı

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu yönetiminde, 24 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci’nin de hazır bulunduğu toplantıda, davetli bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından yatırım teşvik uygulamalarının Makine Sektörü açısından değerlendirilmesinde bulunuldu.

Bununla birlikte 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve makine sektörünün pilot uygulama olarak belirlendiği, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantı aşağıdaki gündem ile gerçekleştirildi.

1. Açılış

2. Önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve Gündeme ilave edilmesi önerilen konular

3. “Makine Dış Ticaretinde 2019 yılı ilk 8 ay değerlendirmesi”;

4. “Sektör Temel Göstergelerindeki Gelişmeler- 2019 yılı ilk yarı değerlendirmesi”;

5. Yatırım Teşvik Uygulamalarının Makine Sektörü açısından değerlendirilmesi; - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çalışmaları;

6. Mevzuat Komitesi gündemindeki sorunların takdimi ve çözüm önerileri;

7. 10. Pompa-Vana-Kompresör Kongresi (13-14 Şubat 2020 – Ankara) hakkında bilgilendirme,

8. Makine Verimlilik Merkezi Fizibilite Raporu hakkında bilgilendirme

9. Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi uygulamaları hakkında bilgilendirme

10. Kapanış

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org