Zühtü BAKIR

1971 Tokat doğumlu olan Zühtü Bakır, Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi, “AB Uzmanlık Programı”nı ve Hollanda CLINGENDAEL Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, “AB Lobicilik, Örgütlenme ve Müzakere Yetenekleri” programını tamamlamış olup Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden, “Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi” konulu yüksek lisans derecesine sahiptir.

Çalışma hayatına 1992 yılında alüminyum sektöründe başlayan ve çelik sektörüyle devam eden Zühtü Bakır, 1998 yılında girdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzmanlıktan genel müdürlüğe kadar çeşitli unvanlarda görev yaptı. 15 Haziran 2017 tarihinde kamu hizmetinden ayrılarak MAKFED, Türkiye Makina Federasyonu Genel Sekreteri oldu.

2013 yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin üçüncü Sanayi Şûrası Sekterliğini üstlenen Bakır, Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı ve D-8 Sanayi Bakanları Konferansını organize etti. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) (2011-2014) ve Makine ve Otomotiv gibi sektör stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında etkin rol üstlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Ticaret Bakanlığı, İthalatta Haksız Rekabeti Önleme Kurul Üyeliği’nde bulundu. Avrupa Birliği Makina, ATEX, PED, TED, Lift çalışma ve idari işbirliği grupları ile OECD Çelik Komitesinde uzun dönem Türkiye’yi temsil eden Bakır, TSE Akreditasyon, Regülâsyon, Makine ve Metal çalışma grupları raportörlük, grup üyeliği ve başkanlıkları ile 8, 9, 10, 11 ve 12’nci Kalkınma Planları raportör ve grup üyelikleri gibi görevlerde bulundu.

TOBB Türkiye Makine Teçhizatı ve İmalatı Meclisi Üyeliği ve Mevzuat Komitesi Başkanlığı, Mesleki Yeterlik Kurumu Makina Komitesi Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı MAKTEK Komitesi ve KİK Kamu Alımları Çalışma Grubu üyeliğini sürdürmektedir.