Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Raporlar

MAKİNE İMALAT SEKTÖR RAPORLARI

#TürüDosya Açıklamasıİndir
1Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu - 2017
2Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu - 2018
3Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu -2019
4Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu - 2020
5Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu - 2021
6Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu - 2022

 

MAKİNE SEKTÖRÜ PROJEKSİYONLARI

#TürüDosya Açıklamasıİndir
1Makine Sektörü Envanter Araştırması - 2017
2Makine Sektörü Makro Pazar Analizi - 2017
3Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı - 2017
4Türkiye Makine Sektörü Dış Pazar Stratejisi - 2020
5İhracat Potansiyeli Analizi - 2020
6Sermaye Yatırımları Analizi - 2020
7Üretim, İhracat İç Tüketimde Makine Sektörü Katma Değer ve İthal Girdi Kullanımı Analizleri - 2020
8Makine Sektöründe İthal İkameci Politikanın Makina,İmalat Sanayi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri - 2021

 

SEKTÖREL ETKİLEŞİM RAPORLARI

#TürüDosya Açıklamasıİndir
1Tarım ve Makine Sektörü Etkileşim Raporu - 2020
2Çelik ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu - 2020
3Ağaç, Mobilya ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu - 2020
4İnşaat, Madencilik ve Makine Sektörleri Etkileşimi Raporu - 2021
5Tarım ve Makine Sektörü Etkileşimi Raporu - 2021
6Tekstil ve Makine Sektörü Etkileşimi Raporu - 2021
7İstif Makineleri Sektör Raporu - 2022

 

DİĞER RAPORLAR

#TürüDosya Açıklamasıİndir
1Türk Makine Sektörünün Gelişimi ve Rekabet Gücüne Kavuşması: Ne Yapılmalı, Nasıl Yapılmalı? 2016
2Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)
311. Kalkınma Planı - Makine Çalışma Grubu Raporu (2019-2023) - 2018
4Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi Makine Sektörü Verimlilik Merkezi Fizibilite Raporu 2019
5Salgının İş Yaşamına ve Hukukuna Etkileri Raporu - 2020
6Pandeminin Makine Sektörüne Etkileri - 2021
7Uluslararası İş Kültürü - 2021
8Makine Sanayi Değerlendirmesi-2021
9Türkiye Seramik ve Makine Sektörlerinin İşbirliğinin Gelişimi Durum Tespit Raporu - 2021

 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org