Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Üye Derneklerin Yükümlülükleri
  • Üyeler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğüne ve Federasyon etkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler;
  • Üyeler, mesleki saygınlığın korunması için kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar;
  • Üyeler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org