Makaleler

İlk Genel Sekreterler Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Makine Sektörünün şemsiye kuruluşu MAKFED üye derneklerin Genel Sekreterlerini bir araya getirdi. 16 asıl 1 gözlemci üyenin katıldığı toplantıda dernekler arası iletişim ve işbirliği, ortak hareket alanları, sektörün genel sorunları, çözüm önerileri ile gelecek planları değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kutlu KARAVELİOĞLU tarafından yapıldı. Ardından, MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süfyan EMİROĞLU söz alarak Federasyonun hedefleri, gelecek planları, üyeler ile yapılacak çalışmalar ve üye derneklerden beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Somut gelecek planlarının yapıldığı, projelerin konuşulduğu MAKFED Genel Sekreterler toplantısı düzenli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.