Projeler

Machinery Safety in VET Projesi

Mesleki eğitimde 2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği esaslarının sanal gerçeklik gibi teknolojik uygulamalarla geliştirilmesine yönelik uygulama ve yetkinlik geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bütçesi: 255.774 Euro
Proje Finansmanı: Ulusal Ajans/Erasmus
Proje Lideri: Hacettepe Üniversitesi
Proje Ortakları

 • Türkiye Makina Federasyonu
 • Ankara Sanayi Odası
 • Politecnico Di Torino (MD&ATEX)
 • University of Cranfield (VR & AI)
 • Technological University Dublin (MD&ATEX)
 • University of Twente (MD)
 • Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
 • Transtürk İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
 • Bildungswerk Der Bayerischen Wirtschaft Ggmbh
 • Simsis Sayısal Çözümler Bilişim Yazılım Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. Proje

MAKFED ve ODTÜ, Dijital İnovasyon Merkezi Projesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Teknopark ve MAKFED ortaklığında geliştirilen “ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi Projesi”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2. Dönem çağrısı dâhilinde desteklenmeye hak kazandı.

8 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilecek “ODTÜ Dijital İnovasyon Projesi”;

 • Makine imalat sanayisinin dijital dönüşümünde Ar-Ge, eğitim ve mentorluk hizmeti sunmak üzere Dijital Dönüşüm Merkezi altyapısı oluşturulmasını,
 • Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda firmalara inovatif çözümler sunulmasını,
 • Ülke çapında dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini,
 • Proje kapsamında kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi ile dijital dönüşüm alanında ulusal ve uluslararası ağlarda yer alınarak oluşturulacak ekosistemde önemli bir rol sahibi olunmasını hedefliyor.

Makine Sektöründe AB Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanmasıyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği desteği ile bir yıl sürmek üzere yürüttüğü “Makine Sektöründe AB Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanmasıyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması teknik Destek Projesi”, 19 Mart 2019 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde uygulandı.

MAKFED’in faydalanıcı kuruluş olarak rol aldığı Proje sayesinde, Avrupa Birliği ile eş güdüm halinde yürürlükte olan 2006/42/AT Sayılı “Makine Emniyeti”, 2000/14/ AT Sayılı “Açık Alanda Kullanılan Makinelerden Kaynaklanan Gürültü” ve 2016/1628/EU Sayılı “Yol Dışı Makineler Kaynaklı Egzoz Emisyonu” yönetmelikleri konusunda Türkiye’deki uygulamaların etkinleştirilmesi sağlandı.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ (GbS) VERİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINA YÖNELİK YETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI” PROJESİ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, “Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine Erişim, Kullanım ve Paylaşım Yönergesi Kapsamında Mikro Veri Seti/Setlerinin Erişimi ve Kullanımı Hakkında Protokol” 12.12.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Bu bağlamda özellikle sektör profesyonellerinin ve ilgili tarafların kurumsal kapasite arttırılması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Kalkınma Ajansı destekleri ile sözü edilen proje geliştirilmiştir. Projede Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden hizmet alınacaktır.

Proje tamamlanmış olup, projeye dair detaylar için lütfen tıklayınız...

“ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖRÜ ANALİZİ İLE VERİMLİLİK MERKEZİ KURULMASINA DAİR FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI” PROJESİ

TÜİK istatistiklerinde de açıkça görüleceği üzere sektörümüzde var olan verimlilik sorunundan hareket ile faaliyet gösterecek bir yapı oluşturulması amacı ile proje geliştirilmiştir. Bununla birlikte Ankara Kalkınma Ajansı “Bölgesel Yenilik Stratejisi”nde 5 öncelikli sektör arasında yer alması bakımından Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ortak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iştirakçi olduğu proje 1 Şubat 2019 tarihinde başlamış olup 6 ay sürmüştür

Uzmanların firma temsilcileri ile yaptığı çalıştay ve anket sonrasında elde edilen veriler, uzman  önerilerileriyle birlikte fizibilite raporu hazırlanmıştır.

MAKFED AKADEMİ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, sektör çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı MAKFED AKADEMİ'yi oluşturmuştur. Akademi olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda dinamik bir tarzda alanında uzman ulusal ve uluslararası kuruluşların kurumsal kapasitesinden yararlanılarak arayüz görevi üstlenilmesi amaçlanmıştır.

MAKFED MEYEM

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulmasına yönelik bir yıldır yürüttüğü proje sonunda 31 Ocak 2018’de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki almıştır.

MAKFED’in yetki aldığı ulusal yeterlilikler aşağıda yer almaktadır:

10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4

12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3

12UY0105-4 Makine Montajcısı Seviye 4

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

 

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ

İlk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan tüm yeterlilik esaslarını tanımlayan, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Türkiye’nin ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında oluşturulan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır.
Bu sistem, Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıtılmaktadır. Yine eğitim dünyası da amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistemin önem arz eden diğer bir yönü ise hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olmaktadır.