Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Makaleler
2019’DA AR-GE KALDIRACI ETKİSİ İLE İHRACAT ODAĞIMIZ DEVAM EDECEK
Temel ekonomik göstergeleri değerlendirdiğimizde, 2017 yılında GSYİH yüzde 7,4 büyürken imalat sanayindeki artış yüzde 9,1 olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı ilk çeyreğinde de benzer eğilimle GSYİH yüzde 7,2 ve imalat sanayi ise yüzde 8,7 büyürken, ikinci çeyrekte büyüme oranları düşerek GSYİH’de yüzde 5,3, imalat sanayisinde de yüzde 4,5 oldu.
   
   
Makine Zekâsı
Birçok ülkenin dijital stratejisinin belki de en önemli bileşeni, hatta bel kemiği yapay zekâ uygulamalarıdır. Son yıllarda yapay zeka uygulamaları artık baz teknoloji olarak görülüp ele alınıyor ve buna uygun stratejiler oluşturuluyor. Diğer taraftan günümüzde en tartışmalı teknoloji konularının başında da yine yapay zekâ uygulamaları geliyor.
   
   
Ar-Ge'nin Kalkınmaya Kaldıraç Etkisi
Türkiye’nin GSYİH’ye oranla Ar-Ge harcaması, 2006 yılında yüzde 0,56 iken 2016 sonu itibarıyla 26 milyar 415 milyon TL ile yüzde 0,94’e ulaştı. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarındaki özel sektör payı yüzde 37’den yüzde 54’e çıktı. Finans kaynağı bakımından ise özel sektörün payı yüzde 40’tan yüzde 47’e yükselirken, kamu payı yüzde 39’dan yüzde 35’e düştü.
   
   
BREXIT Süreci ve Türkiye'nin İngiltere'ye Makine İhracatı
Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık, 26 Kasım tarihi itibarıyla ayrılık anlaşması1 ve ayrılık sonrası ilişkilerin belirlenmesinde yol gösterici olacak siyasi deklarasyon2 üzerinde mutabakat sağladı. Bundan sonraki ayrılık sürecinde bu iki anlaşma esas olacak. İki anlaşmanın da yürürlüğe girebilmesi için 27 AB ülkesinden 20’si ile İngiltere...
   
   
Türk Malı, Yerli Malı ve Yerli Üretim
Esasen üç kavram da ürün odaklı ve menşe bakımından durum tespiti yapıyorlar. Ancak kavramlar, kronolojik olarak belli ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıktı ve Türkiye’nin ulusal sanayisinin rekabet gücü açısından önem arz etmeye devam ediyorlar. Yine de bu kavramların zaman içerisinde birlikte değerlendirildiği ve entegre edildiği bir yaklaşımın ortaya konması faydalı olacaktır.
   
   
Dijital Çağ'da Model Fabrika
Almanya, demografik açıdan değerlendirildiğinde yaşlı bir ülke; normal olarak görece yaşlı ülkelerin inovasyon aktivitelerinde ağır-aksak hareket ettikleri ve inovasyon çalışmalarının ticarileşmesi sürecinde oldukça fazla zaman kaybı yaşadıkları bilinir. Bu durum, bu türde olan ülkeler için önemli riskler, tehlikeler içerir.
   
   
Yerli Üretim Ve Makine Sektörü
Ülkemiz, Cumhuriyetin kurulmasından itibaren üretim temelli bir kalkınma arayışı içerisinde oldu. Bugün geldiğimiz noktada esasen bir başarı da söz konusu. Ancak ülkemizin orta gelir tuzağı sarmalından kurtularak güçlü bir ekonomi olma hedefine, üretim yeteneğimizi geliştirmemiz halinde erişmemiz mümkün görünüyor.
   
   
Yeni Ekonomi Programı Ve Makine Sektörüne Etkileri
Geleneksel orta vadeli programlar yerine, yeni bir yaklaşımla 2019- 2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı hazırlandı. Program, birçok açıdan yenilikler içeriyor. Yeni Ekonomi Programı gerçekçi hedefleriyle orta vadeli programlar ile kaybolan ekonomi yönetiminin itibarını da yeniden kazandırabilecek.
   
   
Organize Sanayi Bölgeleri Makine Sektörü Değerlendirmesi
Sanayileşme konusunda esasen ülkelerin kendilerine özgü yol hikâyeleri bulunuyor. Almanya’da hemen hemen her yerleşim yerinde oraya hayat veren ve çevreyle uyumlu bir üretim tesisi görülürken, Türkiye gibi daha sonradan sanayileşen ülkelerde OSB uygulamalarına daha yaygın rastlanıyor.
   
   
Sanayi Politikaları Ve Almanya
Yapısal sorunlar ifadesiyle yeni ortaya çıkmış ve bilinmeyen şeylerden bahsetmiyoruz. Aslında söz konusu bu sorunlar, sektör temsilcilerinin yıllardır dile getirdiği konular. Aktüel gelişmelerse artık bunun ertelenemeyecek bir önemde olduğunu gösteriyor. Peki, bu yapısal sorunlar nelerdir?
   
   
Yeni Dönemden Beklentiler
Buna göre, kalkınma planları ve orta vadeli programlar gibi temel dokümanları hazırlayan Kalkınma Bakanlığı görevlerine de haiz olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı oluşturuldu. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, kalkınma ajansları da artık bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak.
   
   
Gündem Dünya’da Korumacılık, Türkiye’de İse Ekonomi Politikaları
ABD’nin tutumu yüzünden dünya ticareti üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. ABD’nin yeni yönetimi, 1980’lerden itibaren oluşturulan serbest ticaret kuralları ve mevcut anlaşmalara rağmen giderek korumacı ve kısıtlayıcı bir ticaret politikası uygulamaya yönelerek ticaret savaşlarının fitilini ateşledi.
   
   
1 2 3 4
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org