Makaleler

MAKFED & TÇÜD Toplantısı yapıldı. Çelik piyasasındaki gelişmeler ve Makine Sektörüne etkisi ele alındı

Türk Çelik Sektörü Üretimi, tonaj bakımından Dünya’da 8. ve Avrupa’da, Almanya’nın ardından 2. sırada yer almaktadır.

Türkiye 15,3 milyon ton ile Dünyanın 9. Büyük çelik ihracatçısıdır. Buna karşın 17 milyon ton çelik ithalatı ile ise 7. Sıradadır. Çin 108,1 milyon ton ile en çok çelik ihracı yapan ülkedir.

Gelişmişlik göstergesi olarak da kabul edilebilen Kişi Başına Nihai Çelik Tüketiminde Güney Kore 1.130 kg ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 420 kg ile 6. sırada yer almaktadır.

Ülkemiz çelik üretiminin % 75’i inşaata yönelikken tüketimin yaklaşık % 50’si yine inşaat sektörüne yöneliktir. Sanayileşmiş ülkelerdeki sanayinin çelik kullanımı oranı % 75 düzeylerindedir. Ülkemizde tüketilen çeliğin % 21,5’i Makine Sektöründe kullanılmaktadır.


Dolayısıyla temel müşterisi olması itibariyle makine sektörü, çelik piyasasındaki dalgalanmalardan yakından etkilenmektedir.

Makine İmalatı Sanayi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ana metal sanayi, elektronik sanayi (bileşenler, devre kartları vb.) ve elektrikli teçhizat gibi temel girdilerini sağlayan sanayilerin Yİ-ÜFE endeks değerlerinin çok altında kalmaktadır. Özellikle ana metal ve elektronik sanayiden sağlanan girdilerin endeks değerlerinde 2016 yılsonu başlayan ve 2017 ilk beş ayda yaşanan hızlı artışın, makine imalatı sanayi girdi maliyetlerini önemli ölçüde yükselttiği ve bu maliyetlerin sektörün ürün fiyatlarına yansıtılamadığı ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR başkanlığında, MİB, TARMAKBİR, KBSB, ARUSDER, İMDER ve İSDER Genel Sekreterlerinden oluşan heyet Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ni ziyaret ederek piyasa gelişmeleri değerlendirilmiş ve sektörel iş birliği alanları ele alınmıştır.

Etkileşim halindeki söz konusu iki sektörün rekabet güçlerinin arttırılması bakımından aşağıdaki alanlarda ortak faaliyetler geliştirilmesi kararı alındı:

  1. Makine sektörü çelik kullanımı envanterinin oluşturulması (kalite, miktar ve ithal oranı),
  2. Makine sektörü çelik malzeme termin programı iyi uygulama örneği geliştirilmesi,
  3. Makine sektörü ihtiyaçları bakımından öncelikli çelik yatırım alanlarının tespiti,
  4. MAKFED&TÇÜD ortak eğitim programları/seminerleri düzenlenmesi.