Makaleler

MAKFED’in 20. Üyesi EMOSAD oldu

Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD), elektrik motorlarıyla ilgili sektörü ilgilendiren her türlü konuda bilgi sağlamak ve mesleki alanda çalışmalar yapmak amacıyla 4 Mayıs 2016 tarihinde sektör paydaşlarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Derneğin amacı; Türkiye’de elektrik motorları sanayisinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ihracatın artırılması, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin markalarının uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, üretime ilişkin teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu konularında çalışma yapılması ve sektörün teknolojik gelişmesine önayak olunmasıdır.

Derneğin görevi; ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası sektörel entegrasyonu sağlamak, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak olacaktır. Tüm bunların yanı sıra sektörün enerji verimliliği çalışmaları, çevre uyum yasaları ve yönetmelikleri üyeler ve sektör adına yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak derneğin temel önceliği arasında yer alacaktır.

Dernek; WAT Motor (Arçelik A.Ş.), GAMAK (Gamak Makina San. A.Ş.), Volt Motor (Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş), Emf Motor (Emf Motor San. ve Tic. A.Ş.), Miksan Motor (Miksan Motor San. ve Tic. A.Ş.), Femsan Motor (Femsan Elektrik Mot. San. Tic. A.Ş), Elsan Motor (Elsan Elektrik San. Tic. A.Ş.), Aemot (Aem Elektrik Motorları San. Tic. A.Ş.) ve ELK Motor (ELK Motor San. ve Tic. A.Ş.), KSB (KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.Ş.), Omega Motor (Omega Motor Sanayi A.Ş.) olmak üzere 11 üyeden oluşmaktadır.

Ülkemiz, son yıllarda enerji verimliliği alanında kaydettiği ilerlemelere rağmen gelişmiş ülkelere kıyasla “enerji yoğun” ekonomilerden biridir. Enerji yoğunluğu, ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler, nihai kullanıcıların kullandıkları ekipmanlar ile sanayide uygulanan verimlilik önlemleriyle yakından ilişkilidir. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapılması, sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’de net elektrik tüketiminin yarıya yakını (%47,2) sanayi kesimince tüketilmekte ve sanayide kullanılan elektriğin %70’den fazlası elektrik motorlarından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemizin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %35’i imalat sanayi faaliyetlerindeki elektrik motorlarınca tüketilmektedir. Dolayısıyla sanayimizde hâlihazırda kullanılmakta olan düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümü enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bakanlığımızca yürütülen envanter çalışması sonuçlarına göre sanayide kullanılan elektrik motorlarının %88’i düşük verim sınıfındadır. Bu motorların tümünü daha verimli olanlarıyla değiştirmenin yılda yaklaşık 8 milyar TL elektrik tasarrufu sağlayacağı, yatırımın geri dönüş süresinin ise iki yıldan daha kısa olacağı öngörülmektedir.