Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerinin Etkin Kullanılmasına Yönelik Yetkinliğin Arttırılması Eğitim Programı Tamamlandı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YEUAM) yüklenici olarak MAKFED Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu ile birlikte yürüttüğü, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerinin Etkin Kullanılmasına Yönelik Yetkinliğin Arttırılması” projesi kapsamında 18-19 Mart, 24-25 Mart 2019 tarihlerinde 4 günlük eğitim düzenlenmiştir. Eğitim faaliyetine yararlanıcı kuruluş olan MAKFED’in yanı sıra Ankara Kalkınma Ajansı, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçılar Birliği (TARMAKBİR), Makine İmalatçılar Birliği (MİB) mensuplarından oluşan 23 kişi katılmıştır.

Eğitim faaliyeti sonucunda katılımcılara genel olarak araştırma tasarımı, ikincil veri kaynakları ve nicel veri analizi yöntemleri konularında beceriler kazandırılmış, Girişimci Bilgi Sistemi verilerinin analizi için gerekli donanıma kavuşmaları temin edilmiştir. Eğitim programı Prof. Dr. Çetin ÖNDER tarafından yürütülmüştür. Başarıyla tamamlanan bu projenin MAKFED’in yürürlükte olan bir başka Ankara Kalkınma Ajansı destekli projesi için (bu proje Fizibilite Desteği kapsamında yürütülmektedir) bilgi ve beceri desteği sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org