Makaleler

Ankara da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi” Kapanış Toplantısı yapıldı.

MAKFED, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin ortak olduğu, Ankara Kalkınma Ajansı destekli, “Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi” kapanış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin ve diğer davetlilerin katılımı ile 10 Eylül 2019 tarihinde OSTİM'de yapıldı.

Makine sektöründe verimlilik sorununa çözüm geliştirilmesine yönelik “Verimlilik Merkezi” tasarlanması ve buna dair bir fizibilite oluşturulmasında, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamındaki 5 sektörden biri olarak seçilen Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü pilot olarak ele alındı. 

Projenin raporunu hazırlamasında çalıştay, anket uygulaması yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden istifade edilirken TÜİK, Eurosat, MAKFED, CECE, İMDER gibi kaynaklardan yararlanıldı.

Sektör analizi kapsamında dünyada ve Türkiye’de iş ve inşaat makineleri sektörünün durumu değerlendirildi. Değerlendirmede hem ikincil kaynaklardan elde edilen bilgiler hem de proje kapsamında yürütülen çalıştay ve anketten elde edilen bulgular kullanıldı. Bulgular, sektör temsilcilerinin çevresel tehdit ve fırsat algılarının genellikle ulusal düzeyde olup; ilkinin döviz kurundaki artış ve ekonomik daralma, ikincininse kamu teşvikleri ve diğer kamu politikaları olduğunu gösterdi. Sektörün Ar-Ge yetersizliği, dış piyasalarda Türkiye menşeili ürünlerin düşük bilinirliği, sermaye ve ölçek yetersizliği ile kurumsallaşama gibi yönlerinin geliştirilmeye açık alanlar olduğu tespit edildi. Stratejik çözüm önerileri olaraksa genellikle sektör içinde daha fazla işbirliği (ağ kurma, kümelenme, üretim ve verimlilik gibi meselelerde işbirliği) ve sektördeki firmaların kalite, Ar-Ge, planlama ve işgücüne yatırım yapmaları sonucuna varıldı.

Fizibilite analizinde Verimlilik Merkezi’nin Ankara merkezli kurulması ve Ankara’da yerleşik firmalar öncelikli olmak üzere ülke genelinde makine sektöründeki firmalara hizmet vermesi öngörüldü. Sektör analizinde yapılan tespitler ışığında Verimlilik Merkezi eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunacak. MAKFED öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen merkezin, proje ortağı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi başta olmak üzere Ankara’da kurulu üniversitelerden yönetim, organizasyon ve mühendislik gibi alanlardan öğretim üyeleriyle ve sektörden uzmanların ve duayen yöneticilerin desteğiyle hizmetlerini üretmesi ve sunması planlandı. Verimlilik Merkezi’nin kendi sürdürülebilirliği ötesinde Ankara’da sanayinin gelişmesi, istihdam yaratılması, işgücüne nitelik kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliği modelini hayata geçirmesi bakımından bölgesel; Türkiye’nin ihracat performansının artırılması ve ithalata bağımlılığının azaltılması bakımından ise ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağı değerlendirildi.

Toplantı açılış konuşmaları sırasıyla, İŞİM Kümesi Başkanı Halide Rasim, İMDER Başkanı Merih Özgen, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Makine İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve MAKFED Denetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin tarafından gerçekleştirildi.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır proje sonuç raporu hakkında kapsamlı bilgi verirken toplantısının ikinci bölümünde Festo firmasından Hakan Eminçe, “Pnömatikte Enerji Verimliliği ve Çalışanların Yetkinlik Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar” sunumlarını gerçekleştirdi.

Rapor için tıklayınız!