Makaleler

Türkiye’de “uygun üretim kapasitesi bulunan” makine ve teçhizatlar ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak.

29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Türkiye’de “uygun üretim kapasitesi bulunan” makine ve teçhizatlar ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak.

İmalat sanayimiz aleyhine haksız rekabete neden olan uygulamada düzenlemeye gidilmesi, ülkemizdeki yerlileştirme çalışmalarına da hız kazandıracak ve dış ticaret açığının kapanmasına önemli katkı sağlayacak.

Karar metni için: Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

Dünya Gazetesi haberi için: Teşviklere ‘yerli ve yeşil’ güncelleme (dunya.com)