Makaleler

“TURQUM sahaya iniyor”

Makine imalatçısının kurumsal yetkinliğini öne çıkararak, Türk makinalarının imajını dış pazarda güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan TURQUM Kalite Sertifikasyon sisteminde icra görevi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Silahlı Kuvvetler Vakfı’nın (TSKGV) ortak girişimi olan Test ve Değerlendirme A.Ş.'ye (TRTEST) devredildi. MAİB, TRTEST ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) arasındaki İşbirliği Anlaşması Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle huzurunda imzalandı.

Anlaşma ile TURQUM’un sahaya indiğini belirten MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “TRTEST’in savunma sanayinden gelen sertifikasyon tecrübesinin ve yüksek teknolojili test merkezlerini de içeren geniş envanteri ile kurumsal kapasitesinin, TURQUM’un pratiğini güçlendireceğine ve aranılan bir belge olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yakın zamanda dünyada uygulamalarıyla karşılaşacağımız ‘zincir tedarikçisi’ olma yetkinliğine dair yeni sertifikaların da bu sistemde yer bulacağını düşünüyoruz.” dedi.