Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

TÜİK 2022 son dönem Makine ve Teçhizat Yatırımları ile Sanayi Büyüme oranlarını açıkladı

 

  •  Makine ve Teçhizat Yatırımları, 4. Çeyrek 2022 Makine ve Teçhizat Yatırımları yılın son çeyreğinde de artış gösterse de ivme kaybetti. 2019 sonu itibarıyla 13 çeyrektir büyüme gösteren Makine ve Teçhizat Yatırımları 2022 son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artış gösterdi. Büyümenin devam etmesi olumlu değerlendirilirken artıştaki ivme kabı 2023 için olan beklentiyi sınırlı tutuyor.
  • Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Değişimi, Aralık 2022 Makine imalat sanayi üretimi, imalat sanayinden pozitif yönde ayrışıyor. Sanayi üretimi yıllık bazda %0,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksindeki artış ancak %0,5 oldu. 2022 geneli itibarıyla imalat sanayinden olumlu yönde ayrışan makine imalat sanayi üretimi ise aynı dönemde %15,2 artış gösterdi.
  • Dünya’daki resesyon bulutları dağılma eğilimine girerken, endişeler sürüyor Avrupa makine sanayi yatırım ve cirosunda %5’lik bir daralmanın beklendiği 2023 yılında, enflasyonla mücadelede küresel düzeyde atılan radikal adımların sonuçlarını vermeye başlamasına rağmen büyüme oranlarına olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağının görülmesi havayı olumluya çeviriyor.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org