Nasıl Üye Olunur?

Makina imalatı alt sektör veya segmentlerinin örgütleri olarak kurulup; aşağıdaki amaçlara hizmet eden dernekler, Federasyonun potansiyel üyeleridirler:

  • Türk Makina İmalat Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere hizmet eden, makina tasarımı ve/veya imalatında çalışan tüzel ve gerçek kişileri biraraya getirerek, Sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan;
  • Sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici tedbirler geliştirmeye çalışan;
  • Çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırarak sektörel yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Makina İmalat Sanayiinin topyekün kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan;
  • Türk Makina İmalat Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile getiren; amaçları örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken bilimsel, teknik ve ticari bilgiyi özümseyip üyelerine aktaran; ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak amacını taşıyan

Dernekler.

Yukarıdaki amaç ve fonksiyonlar esas olmak üzere, üye olacak Derneklerin

  • Federasyonun kuruluş amaçlarını paylaşmaları,
  • Tüzel kişiliklerini kazanmış olmaları,
  • Federasyonun gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip bulunmaları,
  • Federasyonun Ana Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmaları,
  • Üye tabanı ve profili ile bunların ekonomik büyüklükleri sayesinde, faaliyet alanı olarak belirlediği alt sektörün sosyo-ekonomik gücünü temsil kabiliyetine sahip bulunmaları,
  • Kendi sektörlerini Türkiye çapında temsil ediyor olmaları,

Üyelik başvurusu yaptığı tarihte en az üç (3) yıldır faaliyet gösteriyor olmaları şartı aranacaktır.

Ayrıca; kuruluş isminde “Türk” veya “Türkiye” sıfatı taşıyor olmak ve kendi alt sektörlerindeki uluslararası kuruluşlara üye bulunmak, üyelik için tercih sebebi olacaktır.