Gözlemci Hüviyeti

MAKFED Tüzüğü

8.7 Gözlemci olmak, adayın başvurusuyla gündeme gelebileceği gibi, üyelik müracaatı yapan ve fakat üyelik için gerekli koşulları zaman içinde sağlayabileceği düşünülen adaylara Yönetim Kurulunca da önerilebilir.


Yönetim Kurulu, tüzüksel sebeplerle Federasyona üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek menfaatleri doğrultusunda ahenk ve işbirliği içinde çalışılabilecek istekli dernek, vakıf, birlik, meclis, oda ve sair teşekküle (bölgesel dernekler, ihtisas organize sanayi bölgeleri, yan ve tedarikçi sektör dernekleri, TİM ihracatçı birlikleri, TOBB sektör meclisleri, mühendislik odaları gibi) Gözlemci statüsü verebilir ve geri alabilir.