Güncel Haberler

MAKFED ailesi genişliyor. Üye sayısı 31 oldu.

MAKFED’e 3 dernek Gözlemci hüviyeti ile katıldı.

- IBIA (Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği) 2
- TÜYİDER (Tüm Yüzey İşlemler Derneği) 2
- UKUB (Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği) 2

Gözlemci hüviyetindeki ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) asil üye oldu.

aile.jpg