Başkanın Mesajı

baskan.jpgDAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SEKTÖR

Dünya ekonomisinin soğuma döneminde Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatını 2023 yılında yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıkarması süregelen ihracat odağımızın yeni bir başarısı. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolar olan hedefimize inancımızı perçinledi.

Türkiye’nin Makine ve Teçhizat Yatırımları son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Bu gelişmede, değişen dengelerin özellikle Avrupa için Türkiye’nin cazibesini artırması da etken oldu. Yurt içi makine talebini tetikleyen bu eğilim ve arkasına aldığı sübvansiyonlarla agresifleşen Uzak Doğu politikaları son dört yılda makine ithalatının yüzde 85 artışla 45,6 milyar dolara ulaşmasını neden oldu. 2023’te makinelerden 17,5 milyar dolar dış açık verir hale geldik.

Ülke ekonomisine olan menfi etkisi de dikkate alındığında küresel rekabette ileri gitmiş makine dallarında Uzak Doğu’nun niteliksiz ve dampingli mallarının haksız rekabetinden korunmak için etkin tedbirler alınmasını şart görüyoruz. Ayrıca Yatırım Teşvik Mevzuatının ithalatı kolaylaştırır yönleri hızla gözden geçirilmeli, aksine yerli malını destekler yapıya kavuşturulmalı. Devletin doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu Kamu İhale Kanunu ve istisnaları yanı sıra kamu özel işbirliği projeleri gibi alımlarda, yerli malını tercih eden uygulamalar da etkinleştirilmeli.

Öte yandan dayanaklılığımızı arttırmaya yönelik sektörümüze de önemli görevler düşüyor. Ölçek ekonomisini yakalamak üzere bir araya gelmeyi, birlikte iş yapmayı başarmalıyız. Doğrudan yabancı yatırımları da tetikleyecek olan uluslararası işbirliklerine açık olmalıyız. Türkiye Makine Sanayi uluslararası marka imajı, firma ölçek yapısı ve dayanıklılığını güçlendirilmeyi amaçlayan TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız.

Merkezine iklim değişikliği ile mücadeleyi almakla birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını esas alan Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu’nu firmalarımıza yol gösterir nitelikte oluşturduk. Sektörümüz, proaktif bir yaklaşımla Avrupa Yeşil Mutabakatının ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımın getirdiği düzenleme ve uygulamalara bu rehber ışığında hazırlanacaktır.

Rekabet ortamını bozan ve ölçek ekonomisinin gelişimini olumsuz etkileyen haksız rekabetle mücadelede, ürün güvenliği başta olmak üzere ithalatta ve piyasada teknik ve idari mevzuata dair piyasa gözetimi ve denetiminin etkinliğinin arttırılması için yetkili kuruluşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda, Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Makine Zirvesi’nde “Dayanıklı & Sürdürülebilir” mottosu ile çalışmalarımızın zeminini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Önde gelen makine imalatçıları ve teknoloji tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladığımız programda, kendisini Türkiye’nin Makinecileri arasında gören tüm mensuplarımızı bekliyoruz.

Sektörümüzün gelişimine hizmeti ülkemize hizmet olarak gören ve bu uğurda emek sarf eden tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Derneklerimizin başkanları ve yönetim kurulları ile kadrolarını başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum.

Adnan Dalgakıran