Yönetim Kurulu

Asil Üyeleri

IV. Dönem (Ocak 2022 – Ocak 2024)

Adnan Dalgakıran

Başkan

Kutlu Karavelioğlu

Başkan Vekili (POMSAD)

M. Sefa Targıt

Başkan Yardımcısı (AYSAD)

Önder Bülbüloğlu

Sayman (TEVİD)

Adil Nalbant

(TEMSAD)

Ali Eren

(KBSB)

Cem Büyükçıngıl

(AMD)

Emre S. Gencer

(MİB)

Hasan Basri Kayakıran

(ENOSAD)

Hüseyin Semerci

(PAGDER)

Mustafa Tecdelioğlu

(BESİAD)

Serkan Karataş

(İSDER)

Şenol Önal

(TARMAKBİR)

Zühtü BAKIR

Genel Sekreter

Yedek Üyeleri

IV. Dönem (Ocak 2022 – Ocak 2024)

Nadir Akgün

(İMDER)

Cemal Dener

(SAHA)

Mustafa Sabri Erol

(AİMSAD)

Cihan Acaroğlu

(EFSİAD)

Suat Demirer

(AKDER)